Postup navrhování


 Zahrada je individuálním projevem svých vlastníků, proto je řešení vždy jiné. Vycházíme z přírodních podmínek lokality jako nadmořská výška, sklonitost svahu, orientace světových stran a jiných jakož i z požadavků  a zálib budoucích uživatelů, tedy Vás. 


 Na začátku naší společné práce Vám zašleme dotazník, prostřednictvím kterého si budete moci ujasnit své představy o zahradě.


 Osobní přístup je alfou omegou každého projektu. Vaši zahradu navštívíme, projdeme všechny Vaše požadavky a nastíníme budoucí vývoj.


 Na základě konzultace vypracujeme návrh kompozičního řešení zahrady, který bude podpořen vizualizacemi nebo skicami, které by Vám měly přiblížit myšlenku návrhu.


 Další fází je vypracování osazovacího plánu, který již na základě schváleného kompozičního řešení, jasně určí druhy a množství použitých rostlin. Výběr rostlin bude s Vámi zkonzultován, tak abychom dosáhli Vaší maximální spokojenosti.


 Budete-li mít zájem s námi zahradu dále realizovat, pak bude součástí projektu rozpočet k realizaci.


Váš projekt bude obsahovat:


Návrh kompozičního řešení

Vizualizace nebo skici navrženého stavu

Osazovací plán

Seznam rostlin s určením množství a doporučené velikosti při výsadbě

Technické detaily (bude-li to potřeba)

Plán údržby

Vše v jedné papírové a digitální podobě


Je-li součástí návrhu vodní prvek či koupací biotop, pak zajistíme i dokumentaci k těmto dílům. 


K vypracování projektu Vaší zahrady budeme z Vaší strany potřebovat alespoň jeden z těchto podkladů:


Katastrální mapa v měřítku

Geodetické zaměření pozemku s vrstevnicemi a stávající vegetací, pokud ji chcete zachovat

Hydrogeologický průzkum

Situaci stavby (stavba domu)


Pokud je možno získat některý z materiálů digitálně (nejlépe AutoCad), tak nám velmi pomůžete.


Ceny


Cena za projekt, stejně jako návrh je značně individuální, vychází vždy z množství zpracovávaných detailů. Při první konzultaci Vám předáme část materiálů k prostudování a popřemýšlení nad návrhem a abychom tak mohli učinit, tak požadujeme zálohu ve výši 50% z celkové ceny projektu. Doplatek proběhne při předání hotového projektu.


Malé projekty - od 3 000,- Kč

Malé zahrady u bytových domů, předzahrádky, terasy, interiérová zeleň, zimní zahrady, balkóny, střešní zahrady podle velikost aj.


Střední projekty - od 10 000,-

Rodinná zahrada, firemní areál, parkové úpravy aj.


Velké projekty - cena dohodouKonzultace - 500,- Kč/hod + doprava